วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

ทุ่งสามร้อยยอด


ทุ่งสามร้อยยอด

อยู่ ทางทิศตะวันตกของเขาสามร้อยยอดระหว่างทางรถไฟสายใต้กับเทือกเขาสามร้อยยอด เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำจืดท่วมขังตลอดปี ทิวทัศน์สวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณพืชและสัตว์ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยสร้าง รังของนกนานาชนิดตลอดทั้งปี ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ

นอกจากนั้นยัง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่าง ๆ มากมายมีเรือบริการพาชมรอบบึงตามปกตินั้นจะใช้เวลาประมาณ 2 ชม. แต่ถ้าต้องการเที่ยวชมเป็นเวลานานก็ตกลงราคาใหม่ได้
ที่ตั้ง เชิงเขาสามร้อยยอดด้านตะวันตก ต. ไร่เก่า กิ่ง อ. สามร้อยยอด ห่างจากที่ทำการ อช. เขาสามร้อยยอด 35 กม.
สิ่งน่าสนใจ
ทุ่ง สามร้อยยอดเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์สวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณต่าง ๆ มีพื้นที่ 36.8 ตร.กม. หรือประมาณหนึ่งในสี่ของพื้นที่ อช. ในฤดูฝนท้องทุ่งจะกลายเป็นบึงน้ำกว้าง ใหญ่ ปกคลุมไปด้วยพืชน้ำจำพวกอ้อ กก แขม ดูเขียวขจีไปทั้งทุ่ง เป็นทั้งแหล่งอาหาร ถิ่นที่อยู่อาศัย และที่สร้างรังวางไข่ของนกน้ำและนกทุ่งนานาชนิด เช่น นกยาง นกกาน้ำ นกเป็ดผี นกอีล้ำ ฯลฯ
ในฤดูหนาวยังมีนกเป็ดน้ำและเหยี่ยวอพยพย้ายถิ่น เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น เป็ดหางแหลม เหยี่ยวผึ้ง นกอินทรีปีกลาย เป็นต้น นักท่องเที่ยวควรออกดูนกในช่วงเช้าหรือเย็น เพราะอากาศกำลังเย็นสบาย และมีโอกาสพบนกได้ง่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น